All Videos

Add New Article

ສົງໃຈໄປຫາ ຊາວເມືອງສະໜາມໄຊ

ການຕໍາເຂົ້າເປັນວິທີຊີວິດຂອງຄົນຊົນນະບົດໃນເມື່ອກ່ອນ ອົດຄິດຮອດອະດິດບໍ່ໄດ້ລະເນາະບາດນີ້.

ອັດຕະປືຍະເອີຍ ເປັນເພງທີ່ປະພັນຮ້ອງທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຂອງພີ່ນ້ອງພາກໃຕ້

ຟັງເບິ່ງ! ທີ່ໄປທີ່ມາ ກ່ຽວກັບເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍ ກ່ອນທີ່ມັນຈະແຕກ...

ເປັນພາບທີ່ຫຼາຍຄົນບໍອາດຈະລືມໄດ້

Visit Lao Year 2018