ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ

ບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ

Lao Custom
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ຊາວພຸດທັງຫຼາຍ ຈັດບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກ ຫຼັງບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນ ໃນມື້ເພັງ 15 ຄ່ຳເດືອນ 10 (ເດືອນ10 ເພັງ). ວິທີເຮັດບຸນຫໍ່ເຂົ້າສະຫຼາກກໍມີອັນຄ້າຍໆກັບການເຮັດບຸນອື່ນ :

salak

 

ເມື່ອເຖິງ ວັນຂຶ້ນ 14 ຄ່ຳ ຂອງເດືອນ 10 ຜູ້ຄົນທັງຫຼາຍ ເຊ່ິງໃນທາງສາສະໜາພຸດ ມັກເອີ້ນກັນວ່າ “ອອກຕົນ ຍາດໂຍມ” ກໍ່ພາກັນຫ້າງຫາກະກຽມເຄ່ືອງຂອງທ່ີຈະນຳໄປທານ ເຊັ່ນວ່າ ຫໍ່ເຂົ້າຕົ້ມ ໄສ້ເປັນໝາກກ້ວຍ ຫຼື ໄສ້ຖົ່ວຂຽວ ຫຼື ອ່ືນໆ,ນອກຈາກນັ້ນ ກໍຍັງ ມີອາຫານຄາວ ອາຫານຫວານຕ່າງໆ ຕາມກຳລັງ ສັດທາຂອງຕົນ, ແຕ່ສ່ວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນໂອກາດນີ້ ຜູ້ຄົນມັກກຽມເປັນພາເຂົ້າທິບ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ທັງອາຫານຄາວທັງອາຫານຫວານ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສິ່ງທີ່ ຜູ້ເພິ່ນກຳລັງເຮັດທານຫາ ມັກເປັນພິເສດໃນຍາມເພິ່ນໄດ້ມີຊີວິດຢູ່.ສ່ິງຂອງຕ່າງໆ ນອກຈາກພາເຂົ້າ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ “ວັດຖຸທານ” ເພ່ິນມັກ ຈະຕົບແຕ່ງເຂົ້າໃນກວາຍໄມ້, ແຕ່ໃນປັດຈຸບັນ ໃນຕົວເມືອງເພິ່ນມີທ່າອ່ຽງ ນຳໃຊ້ຂຸຢາງແທນກວາຍໄມ້.ໃນກວາຍ ເພ່ິນຈະຂຽນສະຫຼາກຕິດໃສ່ ວ່າຂອງທານເຫຼ່ົານີ້ ຈະທານ ຫຼື ອຸທິດໄປໃຫ້ຍາດໂຍມຄົນໃດແດ່ ທ່ີລ່ວງລັບ ໄປແລ້ວ. ນອກ ຈາກນັ້ນ ເພ່ິນກໍຍັງອຸທິດຫາ ສ່ິງມີຊີວິດອ່ືນໆ ທ່ີເພ່ິນອາດຈະ ໄດ້ຂ້າ ຫຼື ໄດ້ທຳລາຍແຕ່ເກົ່າຄືນຫຼັງມາ ເພ່ືອໃຫ້ສ່ິງມີຊີວິດເຫຼ່ົານັ້ນ ໄດ້ຢູ່ດີມີສຸກ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມແຄ້ນເຄືອງ ຫຼື ມີກຳມີເວນຕໍ່ກັນ. ພໍຕ່ືນເຊົ້າຂຶ້ນມາ ເປັນມື້ເພັງ 15ຄ່ຳ ເດືອນ 10 (ເປັນວັນພະຈັນເຕັມດວງ) ອອກຕົນຍາດໂຍມທັງຫຼາຍກໍນຳເອົາວັດຖຸທານຕ່າງໆທ່ີໄດ້ຫ້າງຫາກະກຽມໄວ້ນັ້ນໄປສູ່ວັດ ແລະ ຖວາຍໃຫ້ແກ່ ພະພິກຂຸສົງ ແລ້ວກໍມີການໄຫ້ວພະ ຮັບສິນ ແລະ ໃສ່ບາດ. ເມື່ອພິທີຕັກບາດ

ສຳເລັດແລ້ວ ສາລະວັດກໍ່ຮິບໂຮມເອົາໃບສະຫຼາກ ທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຂຽນໄສ່ໃນກວາຍນັ້ນໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ພະພິກຂຸສົງ ໄດ້ຈົກສະຫຼາກ. ຖ້າຖືກສະຫຼາກຂອງເຈົ້າ ສັດທາຄົນໃດກໍຮັບຂອງທານ ຂອງເຈົ້າສັດທາຄົນນັ້ນໄປ ແລ້ວຈຶ່ງອຸທິດບຸນກຸສົນໄປໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ທີ່ໄດ້ລະບຸຊື່ໄວ້ໃນສະຫຼາກ.

ຄວາມເປັນມາຂອງສະຫຼາກກະພັດຕະທານ ໃນສະໄໝໜຶ່ງພະພຸດທະອົງໄດ້ສະເດັດໄປກຸງພາຣານະສີ ໃນເທື່ອນີ້ ມີຊາຍໜຸ່ມຜູ້ທຸກຍາກເຂັນໃຈພາພັນລະຍາປະກອບອາຊີບຕັດຟືນຂາຍທຸກວັນ ເຂົາເປັນຄົນເລື່ອມໃສໃນພຸດທະສາດສະໜາຫຼາຍ ມື້ໜຶ່ງເຂົາໄດ້ປຶກສາກັບພັນລະຍາວ່າ “ເຮົາທຸກຍາກໄຮ້ເຂັນໃຈຄືຊູ່ມື້ນີ້ເພາະບໍ່ເຄີຍເຮັດບຸນ-ໃຫ້ທານ ຮັກສາສິນມາແຕ່ເຊັ່ນພໍ່ເຊັ່ນແມ່ຈົນຮອດເຊັ່ນເຮົາ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຄວນທີ່ເຮົາຈະໄດ້ເຮັດບຸນກຸສົນ ອັນຈະເປັນທີ່ເພິ່ງຂອງຕົນໃນຊາດຊິມາ” ເມື່ອພັນລະຍາໄດ້ຟັງດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ກໍເຫັນດີເຫັນພ້ອມນຳ.

ຢູ່ມາມື້ໜຶ່ງເຂົາທັງສອງຈຶ່ງໄດ້ພາກັນເຂົ້າປ່າເກັບຜັກຫັກຟືນມາຂາຍໄດ້ຊັບຈຳນວນໜຶ່ງ ແລ້ວໄດ້ເອົາໄປແລກເປັນໝໍ້ເຂົ້າ 1 ໜ່ວຍ, ໝໍ້ແກງ 1 ໜ່ວຍ, ອ້ອຍ 4 ລຳ, ກ້ວຍ 4 ໜ່ວຍ ເອົາມາຈັດແຈງລົງໃນກະຕ່າຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍເອົາໄປຍັງວັດເພື່ອຖວາຍເປັນສະຫຼາກກະພັດຕະທານພ້ອມອຸປາສົກ ອຸປາສິກາຜູ້ອື່ນໆ. ສອງສາມີພັນລະຍາຈັບສະຫຼາກຖືກພະພິກຂຸອົງໜຶ່ງແລ້ວມີໃຈຍິນດີ ຈຶ່ງນ້ອມພັດຕາຫານຂອງຕົນເຂົ້າໄປຖວາຍແລ້ວໄດ້ຢາດນ້ຳໝາຍທານໃຫ້ຕົກລົງເໜືອແຜ່ນດິນແລ້ວຕັ້ງຄວາມປາຖະໜາວ່າ “ດ້ວຍຜົນທານອັນບໍລິສຸດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າທັງສອງເກີດມາໃນຊາດພົບໃດໆ ຂຶ້ນຊື່ວ່າຄວາມຍາກໄຮ້ເຂັນໃຈ ໄຮ້ຊັບ ອັບປັນຍາເໝືອນດັ່ງຊາດນີ້ ຂໍຢ່າໄດ້ມີແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທັງສອງເລີຍ ຂໍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າທັງສອງເປັນຜູ້ມັ່ງຄັ່ງສົມບູນພຽບພ້ອມດ້ວຍຊັບສົມບັດແລະມີລິດທານຸພາບ ໃນຊາດພົບພາກໜ້າດ້ວຍເທີ້ນ” ດັ່ງນີ້.

ຄັນສອງສາມີພັນລະຍານັ້ນຢູ່ຫຼາຍປີມາເຖົ້າແກ່ແລະດັບຂັນໄປຕາມສະພາບຂອງສັງຂານ ດ້ວຍອານິສົງແຫ່ງສະຫຼາກພັດຕະທານ ຈຶ່ງໄດ້ໄປເກີດເປປັນເທບພະບຸດ ເທບພະທິດາ ໃນສະຫວັນຊັ້ນຕາວະຕິງສາ ສະເຫວີຍສົມບັດທິບຢູ່ໃນວິມານຄຳອັນຜຸດຜ່ອງສວຍງາມຕະການຕາ ພ້ອມພ່ຳໄປດ້ວຍນາງສາວສະໜົມຮັບໃຊ້ຫ້ອມລ້ອມເປັນບໍລິວານ ມີນາມບັນຫານວ່າ “ສະຫຼາກກະພັດຕະເທບພະບຸດເທບພະທິດາ”.

ເມື່ອໝົດອາຍຸໄຂຢູ່ສະຫວັນແລ້ວໄດ້ລົງມາເກີດເປັນກະສັດໃນເມືອງພາຣານະສີ ມີພະນາມວ່າ ພະເຈົ້າສັດທາດິດສະ ສະເຫວີຍລາຊະສົມບັດຢູ່ 84,000 ປີ ຄັ້ນເບື່ອໜ່າຍຈຶ່ງສະເດັດອອກບັນພະຊາ(ບວດ) ຄັນສູນສິ້ນຊີວາລົງແລ້ວກໍໄດ້ໄເກີດໃນພົມມະໂລກ ແລະຕໍ່ມາກໍໄດ້ມາເກີດເປັນພະຕະຖາຄົດ(ພະພຸດທະເຈົ້າ) ຂອງເຮົານັ້ນເອງ ນີ້ຄືອານິສົງແຫ່ງການຖວາຍສະຫຼາກກະພັດ ນັບວ່າຍິ່ງໃຫຍ່ໄພສານຫຼາຍ ສາມາດອຳນວຍຄວາມສຸກສະບາຍດີແກ່ຜູ້ບຳເພັນທັງຊາດມະນຸດແລະສະຫວັນ ໃນທີ່ສຸດຈົນເຖິງເປັນພະພຸດທະເຈົ້າໄດ້.

      ວັດຖຸທານ” ຢູ່ໃນກວາຍ ມີ ສີໄຄ, ຕົ້ນຂີງ, ຕົ້ນຂ່າ, ໝາກອຶ, ໝາກກ້ຽງ, ໝາກບົກ,ໝາກຂຽບ, ເຂົ້າຕົ້ມ, ເຂົ້າໜົມ, ເຂົ້າຕອກແຕກ, ຄຳໝາກ ຄຳພູ ກອກຢາ,.… ດອກບົວຫຼວງ ທູບທຽນ. ດອກໄມ້ທີ່ເພິ່ນມັກນຳໃຊ້ ເຂົ້າໃນພິທີບຸນເຂົ້າສະຫຼາກ ກໍແມ່ນດອກໄມ້ທີ່ມີສີຂາວ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ ດັ່ງ ດອກພຸດ, ດອກອິນທະຫວາ, ດອກຊ້ອນ,ແລະ ສີອື່ນເຊັ່ນວ່າ: ດອກດາວເຮືອງ …. ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ ສຳລັບໃສ່ຂັນຫ້າ ຂັນແປດ,ໃສ່ບ້າງ ໃສ່ຊວຍ, ເອ້ໝາກເບັງ. ພິເສດ ດອກໄມ້ທີ່ຊາວພຸດມັກໃສ່ໃນບາດສະຫວັນໃນໂອກາດບຸນນີ້ ແລະ ບູຊາພະ ແມ່ນ ດອກບົວຫຼວງ.

 1. ຂ່າ
 2. ຂີງ
 3. ຫົວສີໄຄ
 4. ອ້ອຍ
 5. ຫມາກບົກ
 6. ຖົ່ວດິນ
 7. ປາ
 8. ຊີ້ນແຫ້ງ
 9. ຫມາກນຳ້
 10. ເຜືອກ
 11. ຫມາກອຶ
 12. ມັນດ້າງ
 13. ເຄື່ອງຄຳຫມາກ
 14. ເຂົ້າເປືອກ ແລະເຂົ້າຕອກແຕກ
 15. ຫມາກກ້ວຍ
 16. ຫົວກອຍ
 17. ຫມາກເຄັງ
 18. ຫມາກສີດາ
 19. ຫມາກສົ້ມມໍ
 20. ຫມາກຂ້າມປ້ອມ
 21. ຫມາກຈັບ
 22. ຫມາກຄໍ້ຂຽວ

Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
Advertisement