ພາບບັນຍາກາດ ເທດສະການງານບຸນຊ້າງທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ປະຈຳປີ 2018

ພາບບັນຍາກາດງານບູນຊ້າງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊີ່ງເພີ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງເດືອນ ກຸມພາ ຂອງທຸກໆປີ ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບແຂກຄົນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

Read more ...

ເຊີນທ່ອງທຽ່ວງານເທດສະການບຸນຊ້າງ

ງານບູນຊ້າງແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນຂະບວນອັນຍີ່ງໃຫຍ່ ໂດຍມີບັນດາແຂກທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ

Read more ...
Sign up via our free email subscription service to receive notifications when new information is available.
Advertisement