ຄຳແນະນຳການເອົາບົດຄວາມລົງ

ຄຳແນະນຳການເອົາບົດຄວາມລົງ

Listing Instruction
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

ການເອົາບົດຄວາມລົງງ່າຍໆ ມີພຽງ 4 ຂັ້ນຕອນ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນເຮົາຕ້ອງ login ເຂົ້າໃນລະບົບກ່ອນ ແລ້ວປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນດັ່ງນີ້

ຂັ້ນຕອນທີ່ 1:ສ້າງ

ຫລັງຈາເຂົ້າລະບົບແລ້ວ ໃຫ້ເົ້ຂາໄປທີ່ ເມນູ Content > New Artticle ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້

1

ຂັ້ນຕອນທີ່ 2: ບົດຄວາມແລະຫມວດໝູ່

 ຫລັງຈາກໄດ້ເປີດສ້າງບົດຄວາມໃຫມ່ແລ້ວ ໃຫ້ໃສ່ຊື່ ຫົວຂໍ້ຂອງບົດຄວາມນັ້ນໃນຊ່ອງ Title: ຄຳແນະນຳການເອົາບົດຄວາມລົງ ແລະ Alias: ຄຳແນະນຳການເອົາບົດຄວາມລົງ ຕາມຮູບດັ້່ງນີ້

2

- ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນໃຫ້ເລືອກກຸ່ມບົດຄວາມນັ້ນໃນຊ່ອງ Category ໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບເນື້ອຫາທີ່ຕົນເອງເອົາລົງ ເຊ່ນໃນບົດນີ້ແມ່ນບົດແນະນຳການເອົາຂໍ້ຄວາມຂື້ນເຮົາເລືອກ Listing Instruction

3

- ແລ້ວຢ່າລືມໃສ່ Read More ວິທີໃສ່ກະພຽງແຕ່ເອົາເມົ້າໄປວ່າງໄວ້ທີ່ຕ້ອງການໃສ່ແລ້ວກົດປຸ່ມຮູບຕາມຂ້າງເທິງ ແນະນຳໃຫ້ເອົາເມົ້່າໄປເລື້ອກພຽງແຖວທຳອິດຈະສະແດງຜົນງາມກ່າວໃນໜ້າເວັບຫລັກ

ຫມາຍເຫດ: ການໃສ່ Read More ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ສະແດງຜົນໃນຫນ້າເວັບຫລັກສະເພາະສ່ວນດ້ານກ່ອນ Read More ເມືອ່ເຮົາ click ໃສ່Read More ແລ້ວເນື້ອໃນກໍ່ຈະສະແດງຜົນຫມົດ

4


ຂັ້ນຕອນທີ່3: ຮູບພາບ

 - ຮຸບພາບມີສອງພາກສ່ວນ ພາກສ່ວນທຳອິດແມ່ນຮູບຫລັກຂອງ ບົດຄວາມ ໃຫ້ເລືອກແທບ Images and Links ແມ່ນ ມີການຈັດການຕາມຮູບພາບລຸ່ມນີ້

5.0Intro Image and Full Article Image ແມ່ນຕ້້ອງມີຮູບແລະ caption ຄືກັນ

ນອກຈາກຮູບຫລັກແລ້ວຍັງມີ ຮູບໃນບົດຄວາມອີກ ເພື່ອໃຫ້ງາມ

ການເອົາຮູບໃສ່ໃນບົດຄວາມ

ຕ້ອງການໃສ່ຮູບພາບໃສ່ຈຸດໃດພຽງແຕ່ເອົາເມົ້າໄປວາງໄວທີ່ນັ້ນແລ້ວກໍ່ໄປຊອກເອົາຮູບ ຄລິກໃສ່ປຸ່ມຕາມຮູບລຸ່່ມນີ້

6

 

 

 

 

ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ໄປຊອກຮູບພາບມາໃສ່, ຕາມທີບ່ອນເກັບຮັກສາໄວ້ເອົາຂື້ນເວັບໄຊ upload ວິທີອັບໂລກຮູບໄປເກັບໄວແມ່ນມີດັ່ງນີ້
1/ແມ່ນໃຫ້ເກັບຮູບພາບໃນລະບົບເວັບໄຊ້ໃນ Folder ທີ່ມີຊື່ຕົງກັບເນື້ອໃນ ເຊັ່ນ ບົດຄວາມນີ້ກ່ຽວກັບຄຳແນະນຳການເອົນຂໍິມູນລົງ ແມ່ນຮັກສາໄວ້ໃນ Listing_Instruction. ຫາກບໍ່ທັນມີ ກໍ່ແນະນຳໃຫ້ສ້າງ Folder ນັ້ນຂື້ນມາ, ແລ້ວອັບໂລດຮູບຂື້ນໄປໄວ້ໃນໂຟນເດີ້ນັ້ນ ຫລັງຈາກນັ້ນກະເອົາເມົ້າໄປຄລິກໃສ່ຮູບທີ່ຕ້ອງການເອົາລົງ ແລ້ວປັບຂະນາດ ໃຫ້ເໝາະກັບບົດຄວາມ7

ຫລັງຈາກເອົາເມົ້າໄປຄລິກໃສ່ຮູບແລ້ວກໍ່ກົດ Insert ໃສ່ເລີຍ8

 

 ນັນຖືວ່າສຳເລັດ ໃນບົດຄວາມຫນື່ງຄວນມີຮູບປະມານ 3-4ຮູບ

ຫາກບົດຄວາມນິ້ນກອບປີ້ມາ ກໍ່ຢ່າລືມໃສ່ທີ່ມາຂອງແຫລ່ງຂໍ່ມູນດ້ວຍ

Advertisement